loading

2024.05.02 – ŚWIĘTEGO ATANAZEGO

Bóstwo Jezusa jest złączone z osobą św. Atanazego, który bronił boskiej natury Jezusa i prawdy o Wcieleniu na Soborze Nicejskim w 325 r. Dzisiejsza liturgia zachęca nas, abyśmy byli wdzięczni za mądrość świętych, dzięki którym lepiej możemy rozumem dochodzić do wielkich tajemnic naszej wiary. Jego nauka i opieka wspierają nas dzisiaj, byśmy głębiej poznawali i bardziej kochali naszego Pana, prawdziwego Boga i Człowieka. Ten doktor Kościoła przypomina nam o tym, że wiara w Jezusa jest również rezultatem poszukiwania ludzkiego umysłu i precyzyjnego używania adekwatnych terminów, które służą lepszemu zrozumieniu tajemnicy Boga. Ewangelia Janowa najpiękniej mówi o przebóstwieniu człowieka wierzącego, każdego ucznia, który trwa w Jezusie Drodze, Prawdzie i Życiu.

jest