loading

2024.05.05 – 6 NIEDZIELA WIELKANOCY

Miłość przemienia nasze życie. Taką rzeczywistość przeżywamy w niedzielnej liturgii, świętując radość zmartwychwstania, wyzwolenia każdego człowieka z lęku i grzechu. Eucharystia pomaga nam w przyjęciu, zrozumieniu i wprowadzeniu w życie miłości Ojca, który daje nam swego Syna. Dar Syna urzeczywistnia się w przyjęciu Jego Ducha, który prowadzi nas do życia bardziej radosnego i pełnego, ale też takiego, które trzeba nieustannie korygować, przemieniać. Jest to nieustanny proces przyjmowania stylu życia Ewangelii, Jezusa. Radość dni przeżywanych w czasie Wielkanocy przypomina nam o potędze miłości Boga, który pierwszy nas umiłował.