loading

2024.05.09 – Czwartek 6 tygodnia Wielkanocy

Dar ojcowskiej miłości Boga przejawia się w sakramencie Eucharystii. Dzisiaj liturgia zaprasza nas do wdzięczności za dzieło dokonane przez Boga w Jezusie Chrystusie. Syn Boga przez swój trud pracy wykonywanej w Nazarecie przygotowywał się do najważniejszego dzieła życia: głoszenia królestwa oraz trudu męki podjętej z miłości do każdego z nas. W naszych zmaganiach codzienności Bóg idzie i przebywa z nami, jak podkreśla antyfona na wejście: Szedłeś przed Twoim ludem, otworzyłeś mu drogę i z nim przebywałeś. Jezus utorował nam drogę życia, pokazał, jak wypełniać chwile, które już teraz są otwarte na wieczność.