loading

2024.05.10 – Piątek 6 tygodnia Wielkanocy

Wielkość tego, co zrobił dla nas Bóg przez swojego Syna, uświadamia nam możliwość poszerzenia horyzontów umysłu i serca. Bogu zależy na każdym, niezależnie od tego, z jakiego pochodzi narodu, pokolenia, jakim posługuje się językiem. Wszystkich nas obdarzył godnością kapłańską. Możemy wznosić modlitwy za siebie i innych, „dotykać” Boga i Jego rzeczy, możemy wejść w sekrety Boga i nieść Go innym, czynić obecnym Boga w życiu drugiego człowieka, ukazywać Jego oblicze. Zmartwychwstały Chrystus daje świadectwo o wielkiej godności człowieka, za którego oddał swoje życie i podarował nam nowe, zdobyte przez ofiarę Wcielonego Słowa (por. kolekta).