loading

2024.05.13 – Poniedziałek 7 tygodnia Wielkanocy

Nowe życie, które prowadzimy na mocy chrztu, wprowadza nas w rzeczywistość dziecięctwa i ojcostwa. Nigdy nie jesteśmy sierotami, nawet jeśli zewnętrzne okoliczności temu zaprzeczają. Wolą Ojca jest, byśmy się rozwijali, patrząc na Jego Syna, który obiecuje i zsyła nam moc Ducha miłości i pokoju. Przyjmując z wiarą wszystkie okoliczności codziennego życia, możemy być pewni, że jesteśmy na dobrej drodze prowadzącej nas o Ojca, pomimo licznych niepokojów, trudów i cierpienia. Moc Ducha Świętego jest darem wypraszanym podczas sprawowania liturgii, abyśmy odnawiali w sobie wiarę w pochodzącą z nieba łaskę, którą mamy służyć potrzebującym ludziom.