loading

2024.05.14 – ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA

Bezinteresowność Boga i Jego wolność w wybieraniu osób, które wzywa do szczególnej służby swojemu ludowi, są kluczowym tematem dzisiejszej liturgii. Chcemy prosić Apostoła Macieja, by wstawiał się za nami, abyśmy zostali przyjęci – jak on do grona apostołów – tak my do wspólnoty wybranych (por. kolekta) lub też, jak określa to modlitwa po komunii: wspólnoty świętych w światłości. Przeżywajmy dzisiejszą liturgię, ciesząc się owocami zmartwychwstania Pana, darem wiary i Jego miłości. Każdy dzień jest zaproszeniem, by wychwalać Go i dziękować Mu za dar powołania nas do życia w konkretnej rodzinie i środowisku. Tam właśnie rozpoczyna się droga rozeznawania powołania do małżeństwa, kapłaństwa, życia konsekrowanego.