loading

2024.05.15 – Środa 7 tygodnia Wielkanocy

Moc Ducha Świętego działającego w Kościele jest prawdą, którą w okresie Wielkanocny odkrywamy, a jednocześnie jest nam ona przypominana. Mądrość Kościoła wyraża się także w progresywnym wprowadzaniu nas w tajemnicę Paschy i ukazywaniu jej wielkości. Nie jesteśmy w stanie pojąć tej wielkiej dynamiki działania Ducha miłości we wszystkich narodach i w każdym człowieku na kuli ziemskiej. Potrzeba na to głębi Ducha,
dlatego też okres Paschalny przeżywamy pięćdziesiąt dni. Dzisiejsza liturgia zaprasza nas do modlitwy wyrażonej słowami kolekty: aby Pan dopełniał w nas dzieła odkupienia i uświęcenia oraz darzył obfitymi łaskami.