loading

2024.05.17 – Piątek 7 tygodnia Wielkanocy

Zbliżając się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, liturgia skupia się na przywoływaniu Boga i Jego miłosierdzia oraz rozpamiętywaniu dzieła odkupienia człowieka przez Jego Syna, Jezusa. Wielkie dary paschalne umacniają w nas wiarę w godność naszego królewskiego, prorockiego i kapłańskiego powołania. Możemy razem z Chrystusem ofiarować nasze trudy, cierpienia, niepowodzenia i przez Niego zanosić do Boga Ojca prośby za nas, naszych bliskich, naszą wspólnotę i cały Kościół. Jesteśmy zaproszeni do nieustannego wypracowywania w sobie postawy wdzięczności i oddania za Jezusową ofiarę miłości, której owoców będziemy doświadczać na wieki.