loading

2024.05.19 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – MSZA W DZIEŃ

Już w Księdze Rodzaju czytamy, że Duch Pański (…) unosił się nad wodami. Słowa te wprowadzają nas w tajemnicę dzisiejszej uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Celebrowanie Pięćdziesiątnicy podkreśla, że Duch Boży na nowo ogarnia wszystko i zna każdą mowę. Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół rodzi się dla świata, wychodzi z ukrycia i lęku, zaczyna głosić Dobrą Nowinę wszystkim narodom. W dzisiejszej liturgii słyszymy również wołanie o miłość Bożą, która rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Cały Kościół przyzywa Ducha i nazywa Go w Sekwencji: Ojcem ubogich, Dawcą łask, Światłością sumień, Najmilszym z gości, radością serc, słodkim orzeźwieniem. Dołączmy szczerze do tego wołania i módlmy się o Ducha i owoce Jego działania w naszym życiu oraz życiu całego Kościoła.