loading

2024.05.19 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – MSZA WIGILII

Razem z Maryją, uczniami, braćmi i kobietami zgromadzonymi w Wieczerniku pragniemy przeżywać wigilię Zesłania Ducha Świętego. Maryja prowadzi, umacnia, modli się z nami w oczekiwaniu na dar miłości Ducha, który w nas mieszka. Duch prowadzi nas jako święty lud do jedności, abyśmy razem byli świadkami obecności Boga w dzisiejszym świecie. Chrześcijanie wyróżniają się duchem miłości w coraz bardziej podzielonym i indywidualistycznym społeczeństwie. Prawo miłości przyniósł nam zmartwychwstały Chrystus, który posyłając do nas Ducha, prowadzi w postępowaniu
ku wiecznej światłości