loading

2024.05.21 – Wtorek 7 tygodnia zwykłego

Wracając w liturgii, po okresie Wielkanocy, do okresu zwykłego, jesteśmy ponownie zaproszeni do tego, aby odkrywać logikę Boga, który zawsze zaskakuje i obdarza dobrem. Warto dzisiaj uzmysłowić sobie konkretne dobro, którego doświadczamy. Może to być spotkanie z drugim człowiekiem, usłyszane słowo, możliwość podziwiania przyrody, otrzymany lub darowany drobny gest przyjaźni. Dzisiejsze słowo zaprasza nas do tego, abyśmy stale rozważali najwyższą normę życia, Czyli naukę płynącą z Ewangelii. W taki sposób będziemy spójnie: słowem i czynem (por. kolekta) odpowiadali na codzienne wyzwania, jakie niesie ze sobą życie.