loading

2024.05.23 – JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana skupia nas na Chrystusie jako Jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi; na Tym, który trwa na wieki i ma kapłaństwo nieprzemijające. Naszą modlitwę do Boga kierujemy za kapłanów, którzy przez dar Ducha Świętego uczestniczą w wiecznym kapłaństwie Chrystusa, aby byli wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania (kolekta). Ta modlitwa jest bardzo potrzebna, zwłaszcza dzisiaj. Jest to z naszej strony akt miłości wobec tych, przez których pośrednictwo otrzymujemy sakramenty. To oni przewodniczą wspólnotom, dając nam żywego Chrystusa, z którym jesteśmy zjednoczeni przymierzem miłości.