loading

2024.05.27 – Poniedziałek 8 tygodnia zwykłego

Udział w życiu wiecznym jest owocem miłości Boga do każdego człowieka. Tę rzeczywistość podkreśla antyfona na wejście zaczerpnięta z Psalmu 18: Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, ocalił mnie, gdyż mnie miłuje. Bóg Obrońca wyprowadza nas z wielu bezsensownych, wydawałoby się, i trudnych sytuacji na bezpieczne i spokojne miejsce. Człowiek szukający celu i sensu życia nie jest zatem pozostawiony samemu sobie. Ma do dyspozycji Kościół, który z woli Boga służy i zapewnia pomoc w postaci słowa, Tradycji, liturgii, sakramentów, wspólnoty. Życie wieczne realizujemy już dziś, w całym naszym bogactwie przeżyć, uczuć, spotkań, wydarzeń, codziennych wyborów. Pan, który jedyny jest źródłem
dobra, chce nas przeprowadzić do wieczności, posilając Chlebem dającym zbawienie.