loading

2024.05.29 – ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

O królestwie Bożym, do którego należą dzieci, mówią dzisiejsze antyfony i kolekta ze wspomnienia św. Urszuli Ledóchowskiej. Święta wzięła sobie mocno do serca działalność szkolną, wychowawczą dziewcząt, aby umożliwić im rozwój i dobrą formację religijną. Jej wprowadzenie w czyn słów Ewangelii o przyjmowaniu dzieci zaowocowało w konkretnych fundacjach i pracy formacyjnej. Niesienie innym światła prawdy i bratniej miłość jest kluczem także dzisiejszych czytań. Podkreślają one, że słowo Boże jest jak niezniszczalne nasienie zasiane w sercach ludzi, które przynosi plon zbawienia dzięki drogocennej krwi Chrystusa.