loading

2024.06.01 – ŚW. JUSTYNA

W historii życia męczenników można odkryć po ludzku niezrozumiałą gorliwość o chwałę Boga oraz troskę o prawdę. Dzisiejszy patron, św. Justyn (II w.), apologeta, człowiek świecki, zabiegał w swoim nauczaniu o ukazanie prawdziwego oblicza Bożego. Wszedł w polemikę ze światem judaizmu i filozofii greckiej. W obronie wiary chrześcijańskiej gorliwie udowadniał, że Jezus jest wypełnieniem Starego Prawa, a wyznawcy Chrystusa idą drogą prawdy, wiodącej do zbawienia. W konfrontacji ze światem pogańskim przegrał, gdyż został stracony ok. roku 165, ale dla współczesnych może stać się inspiracją do poszukiwania prawdy, szczególnie w dobie wielu propozycji odkrycia sensu życia. Niech krew Justyna utwierdza nas w przeświadczeniu, że idąc za Jezusem, idziemy do pełni życia.