loading

2024.06.04 – Wtorek 9 tygodnia zwykłego

Prośba zawarta w dzisiejszej kolekcie, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, domaga się od nas odwagi i zaufania Bożej Opatrzności. My zawsze z natury będziemy krótkowzroczni. Często nie jesteśmy w stanie ocenić obiektywnie, czy nasze życie, to, co nas otacza, służy dobru, a ostatecznie zbawieniu. Dlatego umiejętność zawierzenia Bogu swojej codzienności, oddanie Mu swojego życia oraz wierne odkrywanie Jego woli są umiejętnościami, których należy uczyć się przez całe życie. Nie jest to łatwe, bo nieraz może się okazać, że nasze scenariusze, wyobrażenia, będzie trzeba weryfikować i po ludzku boleśnie zakończyć. Módlmy się, aby Bóg, który widzi głębiej i szerzej, nigdy nie spotkał się z oporem z naszej strony w realizacji planu na nasze zbawienie.