loading

2024.06.05 – ŚW. BONIFACEGO

Historia uczy nas, że chrześcijaństwo, wchodząc w konfrontację ze światem pogańskim, charakteryzowało się gorliwością apostolską i nierzadko przelaną krwią męczenników. Nie inaczej jest z dzisiejszym patronem, św. Bonifacym, któremu został nadany przydomek „apostoła Niemiec”. Całą swoją posługę ewangelizacyjną spędził pośród Fryzów i Germanów, gdzie skutecznie wykorzeniał kulty pogańskie, uczył chrześcijańskich postaw moralnych i zabiegał o umocnienie struktur kościelnych. Zginął śmiercią męczeńską w 754 roku podczas sprawowania Mszy Świętej. Prośmy dziś Boga, by dał nam siły, cierpliwość oraz łagodność do konfrontacji z tym, co nie pochodzi od Boga, na wzór św. Bonifacego.