loading

2024.06.07 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Dzisiejsza uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest streszczeniem całej Ewangelii. To w Sercu Jezusa odnajdujemy prawdziwy obraz Boga, który pomimo grzechu i niewierności człowieka nieustannie kocha. Sam zraniony, nigdy nie rani; sam odrzucony, od nikogo się nie oddala. To wielkie objawienie Bożej logiki miłowania i wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę ludzkości. Kościół od stuleci rozwija kult Bożego Serca, bo wie, że jest źródłem Bożej dobroci. Trzeba jednak pamiętać o tym, że cześć oddawana Bożemu Sercu ma również charakter ekspiacyjny, bo miłość Boża nieustannie jest odrzucana i deptana, przez grzech i słabość ludzką. Uwielbiajmy dziś Boże Serce, które jest otwarte i nigdy nie zamyka się na nasze wołanie.