loading

2024.06.10 – Poniedziałek 10 tygodnia zwykłego

Zdanie z dzisiejszej antyfony na komunię: Bóg jest miłością, jest streszczeniem, a zarazem esencją chrześcijaństwa. Nasz Bóg jest Bogiem głębokiej relacji. Nie tylko wzniosłych słów i cudowności. Jego miłość, która nas uprzedza, jest wierna, trwała, niezawodna i gotowa do największych poświęceń. Taka miłość domaga się naszej odpowiedzi. Być może nasza miłość będzie niedoskonała i zawodna, to jednak taka miłość Bogu wystarczy. Eucharystia i słowo Boże zawsze będą nas motywować do tego, by na miłość Boga odpowiadać wszelkimi możliwymi siłami, na tyle, na ile jest to możliwe. Prośmy Pana o łaskę ciągłego zakochania w Nim.