loading

2024.06.11 – ŚW. BARNABY

Bóg stawia na naszych drogach ludzi, którzy stają się naszymi współtowarzyszami i pomocnikami w wypełnieniu naszego powołania. W historii życia św. Pawła również odnajdujemy taką osobę, którą był św. Barnaba. Jest to postać szczególna w dziejach młodego Kościoła. Barnabas – „syn pocieszenia” jest przydomkiem, jaki otrzymał Józef, urodzony na Cyprze w pokoleniu Lewiego. Jak podają niektóre źródła, należał do grona 72 uczniów Jezusa i był spokrewniony z ewangelistą Markiem. Z lektury Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że towarzyszył Pawłowi w pierwszej wyprawie misyjnej. Choć dużo dobra zdziałali z Apostołem Narodów, to jednak czasem dochodziło do konfliktów między nimi, co spowodowało, że już nie wyruszyli razem na wyprawę misyjną. Śmierć męczeńską tego Apostoła datuje się na około 60 rok.