loading

2024.06.12 – Środa 10 tygodnia zwykłego

Majestat gór zawsze wprawia człowieka w zachwyt. To ich tajemniczość wprowadza wędrowca w misterium świata ukształtowanego i podtrzymywanego przez Boga. Wysokość i niedostępność gór oddziela to, co ziemskie, od tego, co boskie. W czasach Starego Testamentu góry były uważane za miejsce szczególnego spotkania z Bogiem. Również i góra Karmel z dzisiejszego czytania stała się miejscem przyjmowania modlitw proroków. To tam Eliasz prosił Boga o deszcz dla ziemi, która była doświadczona długotrwałą suszą, oraz bronił na niej czystości wiary przed pogańskim kultem. Warto w swoim życiu mieć miejsce, swoistą górę spotkania z Bogiem, który objawia się jako obrońca mego życia (por. antyfona na wejście). Moja góra jest również miejscem ucieczki przed nieprzyjacielem.