loading

2024.06.13 – ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Dzisiejszy patron, św. Antoni należy do panteonu najczęściej przywoływanych świętych w Kościele rzymskokatolickim. Dużym uproszczeniem byłoby jednak mówienie o nim tylko jako o patronie ludzi i rzeczy zagubionych. Jest to postać z przełomu XII i XIII wieku obdarzona wieloma duchowymi darami. Posiadał dar bilokacji, proroctwa i czytania w ludzkich sumieniach. Jego działalność kaznodziejska przyniosła mu przydomek „młota na heretyków”. Jego pustelnicze życie poświęcone w całości głoszeniu Ewangelii pokazuje, że nie każda strata w naszym życiu musi wiązać się z przegraną. Nieraz tracąc, mogę odnaleźć sens swojego życia i ustawić właściwą hierarchię wartości.