loading

2024.06.16 – 11 NIEDZIELA ZWYKŁA

W Kościele jest miejsce dla każdego, bo ofiara Jezusa objęła wszystkich ludzi. Nikt nie powinien czuć się pominięty i zapomniany przez wspólnotę kościelną, i tę prawdę mamy aktualizować w naszym „tu i teraz”. Każda Eucharystia ma na celu również wzmocnić w ludziach ochrzczonych poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny Boga. Niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajduję, blisko Boga czy też daleko od Niego, to i tak
w sposób duchowy jestem powiązany ze wspólnotą Kościoła. To wielki zaszczyt móc nazywać się chrześcijaninem oraz mieć tak wielu braci i wiele sióstr w wierze. Warto wzbudzać w sobie pragnienie wyrażone w antyfonie na komunię: o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu