loading

2024.06.19 – Środa 11 tygodnia zwykłego

Od upadku pierwszych rodziców w naszą ludzką naturę wkradła się pokusa samowystarczalności. Właściwie nikt nie jest nam potrzebny do osiągnięcia zamierzonych celów, bo wmówiliśmy sobie, że do wszystkiego dochodzi się samemu. Dzisiejsze słowa kolekty: bez Ciebie nic nie możemy uczynić, sprzeciwiają się takiej światowej mentalności. Chrześcijanin, który chce swoje życie budować na Chrystusie, zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg jest partnerem naszego życia. On chce być z nami nawet w najbardziej prozaicznej czynności dnia codziennego. Nie możemy wybierać przestrzeni naszego życia, do których zaprosimy Boga, a które pozostaną dla Niego zamknięte. Potrzeba nam całkowitego zawierzenia Jego wszechmocy, bo bez Boga każde ludzkie działanie może okazać się porażką.