loading

2024.06.20 – Czwartek 11 tygodnia zwykłego

Człowiek ze swojej natury poszukuje racjonalności i sensowności przestrzegania praw i zasad. Abyśmy przyjęli jakąś prawdę za swoją, musimy darzyć zaufaniem osobę ustanawiającą reguły. Może dlatego niejednokrotnie trudno nam przyjąć prawo ustanowione przez Boga, bo ciągle kalkulujemy, nie ufamy i pytamy, czy nam się to opłaca. A Bóg, dając nam Dekalog, tak naprawdę wyraził troskę o nas. Wszystkie nakazy i zakazy, które otrzymaliśmy, pochodzą od miłującego Ojca, który nie chce nas zniewalać. Prośmy o żywą relację z Bogiem, która nada sens przestrzeganiu prawa Bożego i aby potem nasze czyny były poddane [Bożym] przykazaniom (por. kolekta).