loading

2024.06.22 – Sobota 11 tygodnia zwykłego

W każdej Eucharystii dokonuje się niezwykły moment zjednoczenia. Przyzwyczailiśmy się mówić, że „przyjęliśmy Komunię świętą”. To nie jest jednak cała prawda. Bardziej niż my przyjmujemy Jezusa, to Jezus przyjmuje nas. My karmimy się Nim, a On przemienia nas w siebie. Na tym polega pełne zjednoczenie. My przyjmujemy Jego całe bogactwo, a On przyjmuje nasze ludzkie życie z całym jego pięknem, ale również i biedą. To piękne, że trudne karty naszego życia Go nie odpychają, lecz w kluczu logiki Bożego miłosierdzia rozpalają jeszcze większe pragnienie zjednoczenia z nami.
On chce być przez nas kochany, dlatego warto przyjmując Ciało Pańskie, pamiętać o tym, o czym mówią słowa modlitwy po komunii: Komunia święta oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie.