loading

2024.06.25 – Wtorek 12 tygodnia zwykłego

Kościół zachęca nas słowami kolekty, byśmy prosili o bojaźń i miłość do świętego imienia Bożego. Wiele określeń Boga możemy znaleźć w Piśmie Świętym, ale to w świętym imieniu Jezus znajdujemy sens ich wszystkich. „Bóg zbawia” to własne imię Boga, które jest dla nas obroną i mocą. W nim jest zawarta cała Dobra Nowina i orędzie o Bożej miłości do człowieka. Ono jest kluczowym elementem naszej modlitwy i relacji z Bogiem, bo dzięki niemu mamy dostęp do Bożej mocy i łaski. Tylko w Jego imieniu możemy na wzór apostołów dokonywać wielkich dzieł i cudów. Prośmy o łaskę umiłowania świętego imienia Jezus.