loading

2024.06.26 – Środa 12 tygodnia zwykłego

Słowo ludzkie ma ogromną moc. Może zbudować, ale również i zrujnować życie drugiego człowieka. Inaczej jest ze słowem Bożym. Ono zawsze przynosi życie, dobro i piękno. Pomimo iż może nam się wydawać, że niszczy nasz dotychczasowy święty spokój, to jednak ostatecznie zmusza nas do zmiany i pełniejszego życia. Słowem Bożym jest sam Chrystus, który jako Pomazaniec Boży przyszedł objawić nam miłość Ojca. W tym słowie działa również Duch Święty, który ma moc ożywiać to, co wydaje się nam już obumarłe. Naszym zadaniem jest nie tylko słuchać, ale również prosić, by to słowo stawało się naszym chrześcijańskim DNA. Aby ono stało się dla nas twierdzą zbawienia.