loading

2024.06.28 – ŚW. IRENEUSZA

Postać św. Ireneusza do dzisiaj wzbudza zainteresowanie, ponieważ pozwala poznać z bliska świat pierwszych chrześcijan. Należał bowiem do trzeciego pokolenia uczniów Chrystusa. Kształcił się pod opieką św. Polikarpa, ucznia św. Jana. Gorliwie zabiegał o czystość wiary i zwalczał szerzące się herezje. Wielu uważa go za pierwszego teologa i twórcę teologii systematycznej. Przypisywane mu zdanie: „chwałą Boga jest człowiek żyjący; życie człowieka jest kontemplowaniem Boga”, staje się dla nas zachętą, by wszystko, co robimy, czynić na chwałę Boga.