loading

2024.06.29 – ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA – MSZA W DZIEŃ

Nie można wyobrazić sobie wspólnoty Kościoła bez postaci tych dwóch świętych Apostołów. Choć różni od siebie pod każdym względem, to jednak stali się heroldami niosącymi Dobrą Nowinę na krańce świata. To oni ukazują, że różnymi drogami można dojść do Pana. Już w połowie trzeciego wieku uroczystość obu była obchodzona wspólnie. Piotr i Paweł są związani z Rzymem, bo tam założyli podwaliny gminy chrześcijańskiej i tam też ponieśli śmierć męczeńską. Ich krew użyźniła glebę do wzrostu ziarna wiary. Uwielbiajmy dziś Boga, który uzdalnia ludzi do gromadzenia w jednym Kościele wyznawców Chrystusa.