loading

2024.06.30 – 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

Tam, gdzie panują ciemności, tam nie ma życia. W ciemnościach łatwo do serca ludzkiego przedziera się zło z kłamstwem i fałszem. Dopiero w świetle widzimy rzeczywistość taką, jaką ona jest. Dlatego też jako dzieci światłości zbliżamy się do Boga, jako źródła światła. To dzięki Jego obecności możemy w pełni żyć i się rozwijać. Jego światło daje nam wzrost i pozwala odróżnić dobro od zła, bo w świetle nie da się niczego ukryć. Człowiek nie może sam z siebie stać się źródłem światła. Nasza jasność jest tylko odblaskiem światłości Pana Boga. Dlatego chciejmy, również dzięki uczestnictwu w niedzielnej Eucharystii, trwać w świetle: abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy (kolekta).