loading

2024.07.01 – Poniedziałek 13 tygodnia zwykłego

Kiedy gromadzimy się na Eucharystii, jesteśmy świadomi, że w niej w sposób bezkrwawy dokonuje się ta sama ofiara, którą Jezus złożył na krzyżu dla naszego zbawienia. Zgodnie ze słowami św. Pawła (Flp 2, 7-8), tam On całkowicie uniżył siebie i był posłuszny swemu Ojcu aż do śmierci. Również dzisiaj ofiaruje siebie Ojcu, aby każdemu z nas zapewnić zbawienie wieczne. Dziękujemy Mu za ten wielki dar, a zarazem prosimy Go o udzielenie nam nadprzyrodzonej siły, abyśmy potrafili naśladować wzór Jego apostołów i każdego dnia stawali się coraz lepszymi Jego uczniami, słuchając Jego nauki i wprowadzając w czyn stawiane nam wymagania.

jest