loading

2024.07.02 – Wtorek 13 tygodnia zwykłego

Gdy z wiarą uczestniczymy we Mszy św., możemy czuć się bezpieczni, gdyż wśród nas jest obecny Jezus Chrystus. On tak bardzo nas umiłował, że wydał samego siebie w ofierze krzyżowej, aby wysłużyć nam życie wieczne. Gdy przyjmujemy Ciało Pańskie w Komunii św., stajemy się uczestnikami tego życia. Sam Jezus przecież zapewnia nas: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne (J 6, 54). Już teraz zatem kroczymy drogą, która prowadzi do wiecznego królestwa Bożego. Na tej drodze jednak często grozi nam upadek, a nawet zejście na manowce. Dlatego z ufnością prosimy Chrystusa, by zawsze nas wspierał swą mocą i przebaczał nam grzechy, które nas od Niego oddalają.

jest