loading

2024.07.03 – ŚW. TOMASZA

Święty Tomasz Apostoł najbardziej znany jest z tego, że uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa dopiero wtedy, gdy mógł osobiście dotknąć Jego ran. W czasie spotkania z nim Jezus pozwolił mu nawet włożyć rękę do swego boku i bardzo delikatnie go skarcił: nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym (J 20, 27). Gdy jednak uwierzył, poświęcił dla swego Pana i Boga całe swe dalsze życie. Według późniejszej tradycji głosił Ewangelię Partom (na terenach obecnego Iranu), a w Indiach poniósł śmierć męczeńską. Podobnie jak św. Tomasza również każdego z nas niekiedy nawiedzają wątpliwości w wierze. Nie jesteśmy w stanie dotknąć wtedy Jezusa, prosząc o przymnożenie nam wiary, ale możemy otworzyć Pismo Święte, z którego On ciągle przemawia do nas i umacnia nas duchowo.

jest