loading

2024.07.05 – Piątek 13 tygodnia zwykłego

Ciągle ujawnia się w nas słabość zapominania o swym Stwórcy. Często koncentrujemy się wyłącznie na problemach osobistych lub sprawach materialnych, dlatego Jezus nieustanie przypomina nam o potrzebie szukania Boga i Jego królestwa. Co prawda do grona swych najbliższych uczniów powołał tylko Dwunastu, ale do wszystkich bez wyjątku kieruje zaproszenie, by z otwartym sercem przyjęli Jego Ewangelię o zbawieniu i byli dobrymi członkami utworzonego przez Niego nowego ludu Bożego. Przepraszajmy Go dziś za to, że tak często zagłuszamy Jego głos sprawami własnego
życia, jak również prośmy Go, byśmy umieli rozpoznać i właściwie wypełnić zadania, które nam wyznaczył w naszym środowisku.

jest