loading

2024.07.06 – BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

Maria Teresa Ledóchowska urodziła się i wychowała w Austrii, ale w wieku 20 lat wraz z rodziną przeprowadziła się do Polski. Tu najpierw zaangażowała się w działalność Stowarzyszenia Antyniewolniczego, a potem w pracę na rzecz misji afrykańskich. Nawiązała kontakt korespondencyjny z misjonarzami i założyła Sodalicję św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich, która przekształciła się w Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. Założyła własną drukarnię, w której drukowano „Echo Afryki”, broszury misyjne, kalendarze, odezwy, katechizmy i książeczki religijne w językach Afryki. Z powodu jej bezgranicznego oddania się sprawom misji jest nazywana Matką Afryki. Jako patronka dzieł misyjnych w Polsce jest dla misjonarzy i misjonarek wzorem poświęcenia życia na rzecz krzewienia wiary wśród tych, którzy jeszcze nie znają Boga.

jest