loading

2024.07.07 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus Syn Boży przyszedł na ten świat, aby objawić w pełni swego Ojca. Dzięki Niemu ludzie doświadczyli Bożej mocy i lepiej poznali Jego wolę. Jego nauki możemy słuchać podczas każdej Mszy św. w liturgii słowa. Nie możemy jednak poprzestać tylko na jej słuchaniu, ale powinniśmy ją wprowadzać w czyn oraz przekazywać tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Prośmy zatem Jezusa Chrystusa, by udzielił nam swego Ducha mądrości, który pomoże nam zrozumieć słowa Pisma Świętego, a zarazem przepraszajmy Go za te chwile, kiedy okazywaliśmy brak zainteresowania Ewangelią lub w czasie jej czytania zbyt łatwo ulegaliśmy rozproszeniom.

jest