loading

2024.07.09 – Wtorek 14 tygodnia zwykłego

Jezus przy różnych okazjach przypominał zasadę mówiącą, że właśnie ten, kto się poniża, będzie wywyższony (np. Mt 23, 12). On sam wypełnił ją, gdy ogołocił się z należnej Mu chwały Bożej, uniżył siebie i oddał swe życie w ofierze za ludzi, których bezgranicznie umiłował. Krzyż, do którego został przybity, będący przedmiotem pogardy i narzędziem największego poniżenia, stał się przyczyną Jego wywyższenia przez Ojca, a zarazem przyniósł całej ludzkości zbawienie. Dzięki temu również my po każdym upadku w grzech możemy zwrócić się do Jezusa Chrystusa, by nas odnowił duchowo. On nas podniesie, umocni i na nowo przypomni nam drogę, która prowadzi do Boga.

jest