loading

5 Niedziela Wielkiego Postu, rok C

Gdzie znajduje się źródło gorliwości i w jaki sposób ją pogłębiać? Naśladowanie miłości naszego Zbawiciela jest zdrojem łask niewyczerpanych. W centrum znajduje się miłość Chrystusa, który za nas oddał życie (kolekta). Poznaliśmy prawdy wiary chrześcijańskiej, a dokładniej to Bóg je nam objawił w Chrystusie i nadal objawia w Kościele (modlitwa nad darami). Zatem poznanie prawd jest darem samego Boga i skarbem, którego trzeba strzec. A nade wszystko zadaniem przyjęcia tego daru niebios i drogą jego rozwoju i przymnażania. Nie możemy być w Kościele Chrystusa jako martwe organizmy, ale żywe członki Jego mistycznego Ciała (modlitwa po komunii). Obyśmy potrafili jak najpełniej żyć łaską Chrystusa, biegnąc ku wyznaczonej mecie – zbawieniu duszy.

jest