loading

2018.08.09 – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

W antyfonie na wejście słyszymy wezwanie: Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspominana dziś św. Teresa Benedykta od Krzyża dobrze zrozumiała tę naukę, będąc jej wierną aż do śmierci w obozie koncentracyjnym. W jej zapiskach znajdujemy zdanie: „Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego, co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski”. To trudne wezwanie. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie wytrwać w cierpieniu, ale tylko łącząc się z krzyżem Chrystusa. Prośmy św. Teresę, patronkę Europy o przymnożenie wiary w zbawczą moc krzyża.

jest