loading

2018.08.08 – św. Dominika, prezbitera

Wytrwałość w wierze wynika z przyjęcia prawdy o tym, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Takie zapewnienie słyszymy z ust proroka Jeremiasza, przez którego Pan wyznaje: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość. Tego doświadczył też św. Dominik, wytrwale głoszący Ewangelię. Dewizą założonego przez niego zakonu jest Veritas, czyli Prawda, rozumiana jako prawda Ewangelii. To przesłanie miłości Bóg kieruje dziś do każdego z nas. Nawet wtedy, kiedy przychodzą na nas trudności, Bóg nie wycofuje swojej obietnicy, którą słyszymy w psalmie: Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Bóg jest wierny, dlatego trwajmy przy Jego słowie.

jest