loading

Czwartek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Pokuta nas oczyszcza, a pełnienie dobrych uczynków uświęca (kolekta). Jest wielka pokusa przymnażania „dobroczynności” bez przygotowania serca i intencji przez właściwą pokutę i modlitwę. Czy same uczynki, bez pogłębionej wiary w Boga, zdołają nas zbawić? Rolnik, który obsiewa pole, najpierw wykonuje morderczy i czasochłonny trud przygotowania ziemi pod zasiew. Jeżeli sieje na grunt nieprzygotowany, jest duże prawdopodobieństwo zmarnowania całego zasiewu i wysiłek staje się bezowocny. Podobnie z naszymi dobrymi uczynkami bez pokuty i włączenia się w ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa. Jeżeli pragniemy przynosić plon jeszcze obfitszy, to trzeba duszę przygotować przez pokutę, w łączności z Męką Chrystusa.