loading

Czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Jesteśmy wezwani do wiecznego dziedzictwa (antyfona na wejście). Dążenie do tego celu dokonuje się mocą ufności w Boże miłosierdzie, oczyszczające ze zmaz grzechu. Nikt nie może uwolnić siebie samego ze skutków grzechu. Sprawia to łaska Boża. Ufność w Boże miłosierdzie to usuwanie brudów grzechu, aby przywrócić w nas dziecięctwo Boże i przysposobić do trwania w życiu świętym (kolekta). A świętość to jedyna droga do zjednoczenia z Bogiem, bo przecież Bóg nie potrzebuje grzeszników. Bóg w Chrystusie wszystko już nam darował (antyfona na komunię) i czeka na naszą pozytywną odpowiedź. Powołanie do świętości jest wpisane w naturę człowieka. Tylko taka droga może dać pełnię szczęścia i pokoju.