loading

2018.08.07 – wtorek 18 tygodnia w ciągu roku

Życiowe trudności mogą być drogą do objawienia się chwały Bożej. Gdy doświadczamy cierpienia, tym bardziej trzeba nam wołać z ufnością: Panie, ratuj mnie! Odpowiedzią Boga zawsze są słowa: „Przyjdź do mnie”. Wobec problemów możemy przyjmować dwie postawy. Możemy je negować i wykłócać się z Bogiem o ratunek albo przylgnąć do Niego, prosząc o przyjęcie Jego woli. Zjednoczenie swojego cierpienia z Jezusem zawsze przynosi owoc. Chociaż tu na ziemi potrzebujemy do tego wiary i zaufania, po śmierci poznamy jego wartość. Niech w doświadczeniach naszą modlitwą będzie ta, którą słyszymy w antyfonie na wejście: Nie zwlekaj, Panie.