loading

Niedziela 2 tygodnia Wielkanocy, rok C

Przeżywamy Niedzielę miłosierdzia. Nie jest to tylko wspomnienie pewnych wydarzeń z przeszłości, które według naszego subiektywnego spojrzenia ukazują Boga miłosiernego. Bóg jest zawsze miłosierny (kolekta) i pragnie, abyśmy głębiej pojęli tajemnicę Jego nieskończonego miłosierdzia i żyli Jego miłością miłosierną. Ufna wiara jest drogą otwarcia na wielkie tajemnice Boże. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że największym wrogiem wiary jest nieufność i zwątpienie. W ciemnościach niewiary stawiamy pytania − czy aby to wszystko nie jest oszustwem? Poszukując odpowiedzi tylko o własnych siłach, narażamy się na kolejne wątpliwości, co z kolei może prowadzić do zwątpienia i niewiary, a w konsekwencji sprawić, że pogrążymy się w beznadziei. Niedziela miłosierdzia jest dla nas ratunkiem, by wyrwać nas z błędnego koła niewiary i wołać całym sercem za św. Tomaszem: Pan mój i Bóg mój.