loading

Niedziela Wielkanocy – Msza w dzień

Przeżywamy dzisiaj wielką tajemnicę wiary. Chrystus umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał i żyje. W ten sposób otworzył bramy nieba (kolekta). Żyjemy między czasem Zmartwychwstania a oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa. Nie jest to czas biernego wyczekiwania. W Wielkim Poście próbowaliśmy z pomocą łaski Bożej dokonać nawrócenia i przemiany naszego życia. Teraz nawróciwszy się − jak św. Piotr – mamy misję do wypełnienia. Chrystus wzywa nas i posyła do świata, abyśmy byli świadkami nadziei – Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

jest