loading

Niedziela Wielkanocy – Wigilia Paschalna

Rozpoczynamy celebrację Wigilii Nocy Paschalnej. Liturgia wprowadza nas w tajemnicę oczekiwania i czuwania. Czuwanie jest troską wierzących w Chrystusa, by wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Jest to najważniejsze pragnienie naszego życia – rozpoznać i spotkać Pana. Dzisiejsza noc nie jest czasem spoczynku, ale wypatrywania światła nadziei – blasku Zmartwychwstałego. Jak u początków świata była ciemność i przez dzieło stwórcze Boga zajaśniała światłość, tak i dzisiaj światło Chrystusa rozbłyska pośród ciemności naszego grzechu, budząc nadzieję chwalebnego odkupienia. To wszystko wprowadza w tajemnicę Paschalną, która jest przejściem z niewoli grzechu ku wolności synów Bożych.