loading

Piątek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Podążanie drogą sprawiedliwości Bożej jest wielką radością, ale często spotyka się z silną opozycją ze strony świata. W jaki sposób wytrzymać ten złośliwy opór, a nawet natręctwo ze strony przeciwników Boga? Na pewno nie można ulec panice i zastraszeniu. Powierzanie całego osądu Bogu jest najpewniejszą naszą obroną. Wołanie o wybawienie od przeciwników jest odpowiednią modlitwą do Boga (antyfona na wejście). Bóg na pewno przeprowadzi nas skutecznie przez trudności i wysłucha naszej modlitwy. Jezus przypomina nam o tym: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle (Mt 10, 28).