loading

Piątek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Bóg wysłuchuje modlitwy sprawiedliwego. Czuwa nad jego życiem. Przeprowadza nas przez różne doświadczenia. Umacnia wobec nienawiści wrogów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Bóg nie ustrzeże nas od konfrontacji ze złem. Nie jest możliwe nie spotkać zła. Bóg pragnie przeprowadzić nas przez te doświadczenia zwycięsko według swej dobroci i miłosierdzia. Skoro „bronią” Boga jest dobroć i miłosierdzie, to nie ma innej możliwości jak gorąca modlitwa do Boga, aby uzbroił nas swą łaską. Dokonuje się to mocą krwi Chrystusa – niewyczerpanej ofiary miłości. W ten sposób przestajemy być uczestnikami grzechu, a zaczynamy zwyciężać świat mocą ofiary krzyżowej.

jest