loading

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocny

Zmartwychwstanie jest celem i sensem naszego życia. Zmartwychwstać to żyć w komunii z Bogiem w stanie wiecznej szczęśliwości. Jest to niebo. Wielu poszukuje informacji o niebie − jak jest po drugiej stronie? Na pewno jest pożyteczne rozważanie o niebie i zmartwychwstaniu. Liturgia paschalna zwraca jednak szczególną uwagę na sakrament chrztu. Chrzest jest źródłem życia i łaski. Włączenie do wspólnoty dokonuje się przez sakrament chrztu. Bóg w ten sposób pomnaża liczbę dzieci swego Kościoła (kolekta). Nie wystarczy tylko sam obrzęd. Potrzeba nieustnego działania łaski, by wypełniać przyrzeczenia chrzcielne. Wierność łasce chrztu jest drogą ku zmartwychwstaniu. Trzeba zatem jeszcze głębiej wniknąć w tajemnicę chrztu.